Anika

Bug fixes & releases

Het Anika Team is voortdurend bezig om Web Anika, App Anika en Bel Anika verder te verbeteren en nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Op deze pagina vindt u de laatste veranderingen en versie updates terug.

App Anika release notes

Release App Anika versie 1.1.5

Januari 2014

 • Verandering layout van de urendeclaratie
 • Mogelijkheid om start- en eindtijd toe te voegen
 • Meerdere gebruikers support toegevoegd
 • Fix maand terug knop (ging 2 maanden terug ipv 1)
 • Gebruik checkbox default wel/niet declarabel in beheer projecten

Release App Anika versie 1.1

September 2013

 • Maak foto en voeg deze toe bij 'Kosten'
 • Layout van kosten verbeterd
 • Afhandeling van het datum kiezen verbeterd
 • Fix voor iOS 5.0 (datum 2013-09-14 wordt niet herkend, veranderd in 2013/09/14)
 • Taalbestand toegevoegd in datumkiezer
 • Fix vullen van laatste registratie (moet de laatste juiste registratie zijn)
 • Gebruiken van de laatste declaratie om default de velden van de volgende vast te vullen

 

Diverse updates o.a. laatste bestemming vullen

Mei 2013

 • Naam aangepast van Bel Anika naar App Anika
 • Vul de laatste bestemming vast in
 • Laatste updates van Andriod toegevoegd

 

Aanpassingen aan error afhandelingen

April 2013

 • Diverse fixes met betrekking tot error management
 • Vereenvoudigde configuratie
 • Betere error afhandeling bij opstarten App

 

Lancering app Anika versie 1.0

Januari 2013

 • Lancering App Anika versie 1.0

Web Anika release notes

Diverse updates o.a. verbetering gebruikersbeheer

December 2013

 • Eindtijd bij registratie toegevoegd
 • Beheer gebruikers verbeterd
 • Opgelost geen nieuw project kunnen toevoegen
 • Toegevoegd mogelijkheid uren anderen te zien/ aan te passen
 • Opgelost maand terug (ging 2 ipv 1 maand terug)
 • Aanpassen wel/niet declarabel zonder gebruik edit modus
 • Toegevoegd default wel of niet 'declarabel' bij projecten
 • Mogelijkheid om achteraf de tekst bij klant en project aan te passen

 

 Wel/niet declarabel reiskosten toegevoegd

September 2013

 • Rapporten samenstellen met selectie 'Soort' en mix van wel/niet declarabel
 • Aangeven declarabel ja/nee bij 'Reiskosten' nu mogelijk
 • Sorteerbaar op soort

 

Afbeelding toevoegen bij kosten (fix)

 Juni 2013

 • Fix verwijderen van 'kosten' met toegevoegde afbeelding

 

Afbeelding toevoegen bij kosten

juli 2013

 • Mogelijkheid foto toevoegen bij kosten

 

Diverse updates o.a. Look & Feel

Mei 2013

 • Gebruikers gerelateerde klanten en projecten zijn nu mogelijk
 • Aanpassing Look & Feel vergelijkbaar met de App

 

Bij opslaan onthouden laatste klant en project

Juni 2012

 • Bij opslaan de klant behouden voor volgende registratie

 

Titel rapport (fix)

Mei 2012

 • Fix titel rapport

 

Aanpassen rollen (fix)

April 2012

 • Fix verandering van rol

 

Diverse updates o.a. kunnen maken rapporten

Maart 2012

 • Rapporten toegevoegd
 • Error berichten toegevoegd
 • Totalen onder de pagina kloppend gemaakt
 • Verander de tijd van de volgende registratie bij toevoegen nieuwe registratie
 • Declaratie (ruimte hoog genoeg gemaakt)
 • Aanpassingen in de layout

 

Diverse updates o.a. datumkiezer toegevoegd

Februari 2012

 • Fix toevoegen projecten
 • Fixed klanten to be part of company
 • Vervangen datumkiezer voor lichtere versie

 

Eerste live versie Anika webapplicatie

Oktober 2010

 • De eerste versie van de Anika webapplicatie is een feit.